Bros sprej proti mouchám

Tento insekticidní aerosol hubí mouchy a komáry, ale také dospělé moly a octomilky s okmažitým účinkem.

99 Kč
Skladem

Tento insekticidní aerosol hubí mouchy a komáry, ale také dospělé moly a octomilky s okmažitým účinkem. Díky inovativní kombinaci účinných látek účinkuje i tam, kde si hmyz již vyvinul rezistenci vůči jiným dříve použivaným přípravkům. Spray slouží pro použití v interiérech.

 Návod k použití

Zavřete okna a dveře. Odneste z místnosti potraviny a domácí zvířata. Před použitím protřepejte. Začněte sprejovat nejvzdálenější konec místnosti a postupně couvejte směrem k východu: Sprej držte svisle a otáčejte ho do všech směrů, včetně povrchů v blízkosti okem a míst osvětleným sluncem. Držte nejméně 1 m od stěn, textilií a nábytku. Plochu o velikosti 20 m² (50 m³) stříkejte po dobu cca 10 sekund. Po aplikaci nechte místnost uzavřenou po dobu 15 minut a následně vyvětrejte.

 První pomoc při zasažení

Při nadýchání: Zajistěte větrání čerstvým vzduchem.V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.Při styku s kůží:Kůži umyjte vodou s mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.Při zasažení očí: Vypláchněte oči vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.Při požití: V případě požití nebo v případě jiného problému vyhledejte lékařskou pomoc

 Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C.

 Složení

Aktivní složka: 1R-trans-fenothrin 0,1g/100g, prallethrin 0,09g/100g, piperonylbutoxid/PBO 0,45g100g, Obsahuje benzinovou frakci s nízkou teplotou varu.

 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 4 roky od data výroby

 Balení

400 ml aerosolu

Kategorie: Hnojiva a Škůdci
Zpět do obchodu